Научихме,

че хората са основата, на която се гради една компания.

Но понякога, притиснати от срокове и обстоятелства, правим компромиси с избора.

Ние сме тук, за да открием най-добрия кандидат или решение, защото знаем, че добрият избор е гарант за възвръщаемостта на Вашите инвестиции.

Вярваме,

че добрите резултати са възможни, когато вървим заедно към целта, която ни свързва.

Знаем как се прави:

 • Подбор на служители

 • Временна заетост

 • Лизинг/аутсорсинг на персонал

 • Проучвания за Пазара на Труда

Можем да ви бъдем полезни, когато ви е трудно да:

 • планирате и подбирате своя персонал, така че да разполагате с точно толкова хора, колкото са необходими за дадена дейност

 • изготвите длъжностна характеристика

 • извършите оценка на трудовото изпълнение на служителите си, когато трябва да проверите тяхната мотивация и способност за вземане на решения

 • преодолеете всички негативни последици, пречки, странични ефекти от процесите по управление на човешките ресурси и решенията, които вземате

Натрупахме опит и знаем!
Можем да Ви спестим много усилия.

Лизинг на персонал

Лизинг на персонал е услугата, която Ви спестява време и покрива нуждата от бързо и ефективно назначаване на човек с определена квалификация.

Тази услуга е перфектният избор:

 • Ако сте чуждестранна компания, която още не е регистрирана в страната, но искате веднага да стартирате дейността си

 • Ако имате ограничения в щата

 • … или просто когато искате да се концентрирате върху по-важни задачи.

Ние сме гъвкави в стандартната процедура по подбор,  наемане на одобрения кандидат на наша ведомост и покриване на цялостната процедура, свързана с трудово-правните и осигурителни взаимоотношения с него.

Временна заетост:

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата

Водене на трудова книжка

Прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента

Изготвяне на документи за наличие на трудов стаж

Изчисляване и изготвяне на работната заплата, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции.

Вие имате идеи!

Подбор / Търси се …

Ние знаем, че е от изключителна важност да се открие точния кандидат за дадена позиция. Предлагаме Ви нашия опит.
Ценим времето и на двете страни и организираме процеса на подбор спрямо зададените изисквания и нужди. Имаме широк кръг от контакти, развиван през повече от 15-годишния ни опит в консултантския бизнес, който ни позволява селективно представяне на кандидати – такива, за които вярваме, че покриват всички посочени изисквания и пасват в организационната култура на нашия клиент.