За работодатели

Научихме, че хората са основата, на която се гради една компания. 

Но понякога, притиснати от срокове и обстоятелства, правим компромиси с избора.  

Ние сме тук, за да открием най-добрия кандидат или решение, защото знаем, че добрият избор е гарант за възвръщаемостта на Вашите инвестиции.

Вярваме, че добрите резултати са възможни, когато вървим заедно към целта, която ни свързва.

Знаем как се прави:

 • Масов Подбор;

 • Подбор на Висококвалифицирани Служители;

 • Подбор на Нискоквалифицирани Служители;

 • Лизинг на Персонал;

 • Аутсорсинг на Подбор на Персонал;

 • Проучвания за Пазара на Труда;

 • Освобождаване на голям брой служители поради намаляване на обема от работа.

Можем да ви бъдем полезни, когато ви е трудно да: 

 • планирате и подбирате своя персонал, така че да разполагате с точно толкова хора, колкото са необходими за дадена дейност

 • изготвите длъжностна характеристика

 • извършите оценка на трудовото изпълнение на служителите си, когато трябва да проверите тяхната мотивация и способност за вземане на решения

 • преодолеете всички негативни последици, пречки, странични ефекти от процесите по управление на човешките ресурси и решенията, които вземате

Натрупахме опит и знаем!

Можем да Ви спестим много усилия.

Лизинг на персонал

Лизинг на персонал е услугата, която Ви спестява време и покрива нуждата от бързо и ефективно назначаване на човек с определена квалификация.

Тази услуга е перфектният избор:

Ако сте чуждестранна компания, която още не е регистрирана в страната, но искате веднага да стартирате дейността си

Ако имате ограничения в щата 

… или просто когато искате да се концентрирате върху по-важни задачи.

Ние сме гъвкави в стандартната процедура по подбор,  наемане на одобрения кандидат на наша ведомост и покриване на цялостната процедура, свързана с трудово-правните и осигурителни взаимоотношения с него.

Ще Ви спестим:

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата

Водене на трудова книжка

Прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента

Изготвяне на документи за наличие на трудов стаж

Изчисляване и изготвяне на работната заплата, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции.

Вие имате идеи!

Ние предлагаме решения!