Флексджоб 2005″ EООД е агенция за осигуряване на временна заетост. Създадена по холандски модел, тя задоволява напълно нуждите, както на своите клиенти, така и на всеки един кандидат, показал сериозно отношение и мотивация за работа.

За свой клиент, „Флексджоб 2005“ ООД търси служител за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ / ТРЗ.

Описание на длъжността и отговорности:

– Организация на счетоводната и финансовата дейност

– Извършване на плащания, вземания и задължения

– Организация и участие в месечно и годишно счетоводно приключване

– Изготвяне на текущи, месечни и годишни справки, свързани с дейността

– Участие в изготвяне на годишен финансов бюджет

– Комуникация с държавната администрация и външни одитори

– Организация и изпълнение на задълженията, свързани с персонала

– Съставяне на първични и вторични счетоводни документи;

– Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти;

– Изготвяне на текущи справки;

– Електронно банкиране и изготвяне на справки за паричните потоци на дружеството;

– Работа с парични средства в брой;

– Осчетоводяване на касови документи, водене на касова отчетност;

– Изготвяне на справки за нуждите на НСИ;

– Контрол на работното време, почивките и отпуските;

– Плащане на местни данъци и такси;

– Следене на задълженията за задължителни и доброволни застраховки, съгласно политиката на дружеството, контакти със застрахователните институции;

– Участие в изготвянето и подаването на месечни отчети;

– Съдействие на главния счетоводител при данъчни и други проверки и ревизии.

Задължителни изисквания:

– Завършено висше образование Счетоводство и конрол или Финанси

– Добро владеене на английски език Ниво B2 – писмено и говоримо е предимство

– Опит на позиция счетоводител минимум 3 години

– Отлична компютърна грамотност

– Опит в работата със счетоводен софтуер

– Отлични познания в областта на счетоводното, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство

– Електронно банкиране

– Оперативност, съобразителност, способност за работа самостоятелно и в екип, способност да анализира информация, да я синтезира и да я представя обективно, вярно и точно

– Умение за планиране и организиране на дейността по начин, осигуряващ изпълнение на задълженията качествено и в срок

– Да формира ясни и точни предложения, отговорно отношение към професионалните задължения.

Компанията предлага:

– Възможност за професионална реализация в развита и стабилна фирма

– Отлични условия на работа

– Отлично възнаграждение

Ако тази позиция Ви е заинтригувала и отговаряте на изискванията за позицията, моля изпратете ни Вашето CV.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Компанията ще се свърже само с предварително одобрените кандидати.

„Флексджоб 2005“ ЕООД притежава Удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, № 2310.

Кандидатствайте

    Всички обяви

    Обяви