FlexJob
FlexJob
Emploiers Area
Flexworker Area
Потребител
Парола
Интервю на г-н Людмил Памукчиев, Управител на "Флекс Джоб" за Novinite.com
28.01.2010
Доколко популярни са услугите на „Флекс джоб“ в България? Какъв тип фирми търсят работници чрез Вас? Те предимно български или предимно чужди са?

Л. Памукчиев: За съжаление, временната заетост не е популярна в такава степен както в Холандия, например, тъй като все още услугата е относително нова за българския пазар на труда.

Нашите клиенти са от най-различни браншове: телекомуникационния, фармацевтичния, бързооборотни стоки и други. Те са както чуждестранни, така и български фирми.


Какви са ползите на временната заетост от типа, която вие предлагате – т.е. предимствата й пред „постоянната“ заетост? Как допринасяте за „гъвкавост“ на пазара на труда в България?

Л. Памукчиев: Ползата от временната заетост е, че даваме възможност на нашите клиенти да управляват гъвкаво човешкия си ресурс според текущите си нужди. „Флекс Джоб” поема набора и подбора на нужния персонал по зададени критерии от клиента, както и всички дейности по администрирането на служителите (водене на ведомости за персонал, изплащане на заплати, осигуровки и т.н.). Клиентът получава необходимата му работна сила за конкретната нужда (заместване по болест, майчинство, непредвиден проект, отпуск и др.) като по този начин избягва всички усложнения, свързани с подбора на персонал, допълнителното натоварване на администрацията и наемането на служители за по-дълго време, отколкото е необходимо.
От друга страна, помагаме на служителите да се ориентират какво искат да работят и на клиентите – да се уверят, че временният служител може да стане част от постоянния им екип.


Има ли холандски модел на този тип услуги, който Вие пренасяте в България? Как прилагате холандския опит в заетостта и „гъвкавата“ заетост към българските условия ?

Л. Памукчиев: Холандски модел на този тип услуги няма. По принцип, този тип услуга е възникнал в САЩ, в средата на миналия век и с времето е навлязъл и на холандския пазар. Колкото до прилагането на холандския опит в заетостта, нашата фирма се стреми да прилага коректността, точността и високото качество, типични за холандския манталитет и начин на работа.

В България временната заетост често се осигурява за безработните хора чрез държавни програми, известни със своята неефективност. По какво се различава от тях временната заетост, осигурена от Вашата фирма?

Л. Памукчиев: Разликата е в това, че ние предлагаме на нашите клиенти само кандидати, които са мотивирани да работят и да се развиват в професионално отношение. „Флекс Джоб” не разполага с инструментите, с които разполага държавата, за да „мотивира” безработните хора да работят.

Как се отразява икономическата криза на търсенето и предлагането на временна заетост в България? Може ли временната или частична заетост да притъпи загубата на работни места?

Л. Памукчиев: Определено икономическата криза се отразява на търсенето и на предлагането на работна ръка като търсенето намалява, а предлагането се увеличава. Нашето мнение е, че временната заетост може да притъпи загубата на работни места. Чрез използването на нашата услуга фирмите могат да попълнят вакантните работни места, без да се притесняват от натоварване на ресурсите, а търсещите работа могат да намерят решение на трудностите, причинени от стагнацията на трудовия пазар.

Според Вашите наблюдения какви са тенденциите в областта на заетостта в България – и по-специално на временната заетост? Как бихте ги сравнили с тенденциите в ЕС като цяло, и евентуално – в глобален мащаб – т.е. къде стои България спрямо останалите?

Л. Памукчиев: По отношение на временната заетост, смятам че тенденцията в България е към устойчиво развитие и по-добро възприемане на този тип услуги. Все още идеята за временна заетост тук се приема твърде резервирано, както от работодателите, така и от търсещите работа.

Какви са наблюденията Ви върху качеството на работната сила в България? Къде виждате най-големите проблеми (напр. застаряване, образование, недостиг на специалист) и силни страни и какви мерки бихте препоръчали за държавната политика в това отношение?

Л. Памукчиев: На този етап качеството на работната сила у нас е на сравнително високо ниво, но все още има какво да се желае от кандидатите. Основният проблем, с който се сблъскваме е ниската производителност на труда и трудовата етика.

23.03.2014
Разговор за различните възможности на пазара на труда, силно ограничени в България.
28.10.2006
Седмичникът "Капитал" съобщи, че брутният вътрешен продукт на страната може да намалее, поради дефицита на специалисти на пазара на труда
© 2006 Flexjob.bg Всички права запазени.
Продукт на Webfactory Bulgaria