FlexJob
FlexJob
Emploiers Area
Flexworker Area
Потребител
Парола

Българското общество е достигнало един важен етап на развитие и нововъведенията се налагат изключително бързо. Високите изисквания на бизнеса и нуждата от адаптиране към конкурентната европейска пазарна икономика изискват гъвкавост във всички сфери. Способността за приспособяване към промените е от изключително значение. Чрез временната работна сила компаниите могат да отговорят на измененията в изискванията за обема на тяхната работа.

По тази причина Мархрет Дрейвърс основава "Флекс Джоб" през 2005. Мархрет е холандски юридически консултант, спезиализирала е в сферата на трудовото право, работила е за известни адвокатски кантори и няколко големи компании като консултант. Тя е участвала в големи структурни преобразувания, изграждане на политика, свързана с човешките ресурси и всички други въпроси, касаещи управлението на труда. 

"Флекс Джоб" е агенция за временна заетост, която има желанието да бъде гъвкаво решение за различни компании като осигурява временни служители. Това би било от полза за фирми, които са изправени пред проблем, породен от отсъствието на техни служители (по време на болнични, отпуск, майчинство), или неочаквано нарастване на обема на работа (при специални проекти, сезонна работа, недостиг на работници).

За хора, които искат да работят почасово, "Флекс Джоб" има разнообразни предложения. Моля, прегледайте Свободни позиции, за да потърсите подходяща за Вас работа.
© 2006 Flexjob.bg Всички права запазени.
Продукт на Webfactory Bulgaria