FlexJob
FlexJob
Emploiers Area
Flexworker Area
Потребител
Парола

Мисията на "Флекс Джоб" е да намира гъвкави решения на проблемите с работната сила и да дава възможност на различните фирми и компании да организират оптимално своите трудови ресурси, съобразно променящите се нужди на клиентите чрез осигуряване на квалифициран персонал и високо качество на услуги в сферата на временната заетост, като един отговорен и коректен партньор.

Принципите, от които се ръководи "Флекс Джоб" при своята работа:

  • "Флекс Джоб" счита за своя отговорност проявата на коректност, уважение и пълно посвещаване на своите клиенти, временните служители и обществото.
  • "Флекс Джоб" вярва в политиката на управление на човешките ресурси, в която ударение се поставя именно върху правата на човека. Отнасяйки се към клиентите и служителите си по вежлив и добронамерен начин, "Флекс Джоб" печели тяхната лоялност и доверие.
  • "Флекс Джоб" подхожда към своите клиенти и служители като към партньори и желае да обменя опит и идеи с тях.
  • "Флекс Джоб" се стреми към дълготрайни отношения със своите клиенти и служители.
  • "Флекс Джоб" отрича корупцията под каквато и да е форма.
© 2006 Flexjob.bg Всички права запазени.
Продукт на Webfactory Bulgaria