FlexJob
FlexJob
Emploiers Area
Flexworker Area
Потребител
Парола


Като служител с гъвкаво работно време, Вие ще получавате възнаграждението си ежемесечно, за съответните часове, през които сте работили. Тези часове се вписват в специални формуляри за отчитане на отработеното време. Формулярите трябва да бъдат одобрени и подписани от оторизиран служител на клиента, за когото работите.

Възнаграждение
За всяка нова работа ние Ви даваме определено възнаграждение, което зависи от клиента, задълженията, които включва работата, Вашите знания и опит.

Вие ще получавате пари само за часовете, в които сте работили и няма да получавате никакво възнаграждение по време на почивни дни и отпуски по болест. В тази насока Вие се различавате от служителите на постоянен договор, но за сметка на това получавате значителна свобода и гъвкавост на работните ангажименти.

Формуляри за отчитане на работени часове 
"Флекс Джоб" ще Ви предостави тези специални формуляри, на чиято база ще се изчислява Вашето заплащане. Трябва да отбелязвате на тях ежедневно часовете, през които сте работили. В края на месеца Вие и упълномощен служител на клиента трябва да подпишете формуляра и след това да го предадете, колкото е възможно по-скоро на "Флекс Джоб". В някои случаи това може да става и по електронен път на адрес www.flexjob.bg.  Ние ще Ви уведомим дали клиентът се е възползвал от тази услуга.

В случай, че формулярът не е предоставен на време, "Флекс Джоб" не може да изчисли и съответно да плати никакво възнаграждение.

Нови формуляри можете да получите винаги в офиса на "Флекс Джоб".

Плащане
В момента, в който Вие ни предоставите  формуляра си за отчитане на часовете, ние ще изчислим Вашата заплата и след няколко дни ще получите нетното си възнаграждение във Ваша банкова сметка. Това означава, че сумата за Вашите социални и здравни осигуровки е удържана и внесена по предназначение. 

© 2006 Flexjob.bg Всички права запазени.
Продукт на Webfactory Bulgaria